Valet Free HTML5 Template


Ceník

OBJEKT

Rodinný dům jednopodlažní 2900.00 Kč
Rodinný dům vícepodlažní 3900.00 Kč
Bytový dům 6500.00 Kč
Ostatní objekty 14900.00 Kč
 
Rodinný dům – objekt s nejvýše třemi samostatnými byty sloužící k trvalému bydlení, maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Individuální poptávka – základní cena platí při bytu 1+1; domy a objekty jsou s maximální celkovou plochou 1000m2, domy a objekty mají jeden druh vytápění a přípravy teplé vody, je kompletní projektová dokumentace

ÚČEL BUDOVY

Novostavba ve fázi projektu (3 Ks PENB) 0.00 Kč
Stávající objekt (2 Ks PENB) 1000.00 Kč
 
Novostavba je budoucí objekt, projekt je zatím pouze ve fázi projektu, nelze provádět průzkum. Stávající objekt je reálně stojící budovu, kde je možné chybějící podklady nahradit průzkumem.
 

RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ

do 9 pracovních dní 0.00 Kč
do 6 pracovních dní 1000.00 Kč
do 3 pracovních dní 2000.00 Kč
 
V uvedeném termínu bude Průkaz zaslán poštou na dobírku objednateli nebo si objednatel vyzvedne Průkaz a zaplatí v hotovosti v sídle zhotovitele, popř. na dohodnutém místě. Termín začíná při obdržení všech nutných podkladů od zadavatele.
 

ÚROVEŇ PODKLADŮ

Kompletní podklady v elektronické verzi (dwg. soubor) 0.00 Kč
Kompletní podklady v papírové verzi 500.00 Kč
 

Nutné podklady pro zpracování Průkazu jsou stavební projektová dokumentace a dokumentace technického zařízení v budově. Stavební dokumentace musí obsahovat minimálně technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy a situaci. Pokud byly provedeny stavební úpravy na objektu, budou i tyto zahrnuty v předložené dokumentaci. Dokumentace technického zařízení musí obsahovat minimálně technickou zprávu k vytápění objektu a ohřevu teplé vody a technickou zprávu k systémům nuceného větrání nebo klimatizace (pokud jsou tyto systémy přítomny). Pokud nejsou tyto podklady k dispozici nebo nejsou kompletní, bude nutný průzkum objektu.

 

PŘEDÁNÍ ZHOTOVENÉHO PENB

Zaslat na dobírku 100.00 Kč
Osobní vyzvednutí 0.00 Kč
 
Vyberte požadovanou variantu v závislosti na bodu 3) Rychlost zpracování.