Valet Free HTML5 Template

PENB Brno

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OD 2900,- Kč, ENERGETICKÝ PRŮKAZ

O firmě

PENB, Energetický štítek

Naše firma Vám vypracuje průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který bude zhotoven dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (platná od 1.4.2013) nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2.

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v záři 2012 (novela červenec 2015), je nutnost mít od 1. ledna 2013 zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje nebo nákupu. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

V rámci poskytování služeb dále nabízíme zhotovení energetického auditu, znaleckých posudků pro oceňování nemovitostí, projekční činnost ve všech stupních projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a pasporty stávajících staveb (zaměření a vykreslení stávajícího stavu).

Zobrazit více