Valet Free HTML5 Template


Projekční činnost

Zpracujeme Vám projekty od úvodní studie, přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci dle platných norem, vyhlášek a zákonů.


Pasport stavby = digitalizace stávajících objektů.


Kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Výkresová dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport je jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy stavby.