Valet Free HTML5 Template


Energetický audit

Energetický audit (EA) je prověřením energetického hospodářství a budov z hlediska efektivního využívání energie a nákladů na jejich provoz. Povinnost podrobit se energetickému auditu je zavedena zákonem 318/2012 Sb., o hospodaření energií, a obsah energetických auditů stanovuje vyhláška 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro provozovatele budov.


Energetický audit soustřeďuje veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje cesty k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit umožňuje nalézt úspory energie.


Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem (IČ) organizace.