Valet Free HTML5 Template


Energetický průkaz

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v aktuálním znění, je nutno od 1. ledna 2013 nechat zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu. Od 1. ledna 2016 je povinnost i při pronájmu ucelené části budovy.


Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.


PENB informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu, ale i chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.


Průkaz energetické náročnosti budovy je nutno zpracovat při nové výstavbě. PENB je téměř vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které znázorňují energetickou náročnost budovy.
Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.


Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy by měly téměř nulovou spotřebu energie od 1. ledna 2018. Začátkem roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.


Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, tedy energetický specialista vedený MPO.