Valet Free HTML5 Template


Legislativa

Odkazy na zákony a vyhlášky

Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií - v aktuálním znění č. 131/2015 Sb. - platný od 1. 7. 2015

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - nové znění

Vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov - staré znění

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Normy

ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

TNI 730329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy.

TNI 730330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy.